הסכם הצטרפות לקורס 60 דקות של מכללת TO DO IT

הסכם רכישה והצטרפות- קורס שיווק באינטרנט (להלן: " הסכם הצטרפות")
מבוא
⦁ הקורס אותו אתה רוכש הינו קורס בתחום: השיווק באינטרנט. בקורס תלמד להשתמש
בכלים פרקטיים לשיווק באינטרנט שיעזרו לך להקים עסק אינטרנטי. בקורס תלמד נושאים כגון:
שיווק בפייסבוק, שיווק בגוגל, שיווק שותפים, שיווק ביוטיוב, בניית מוצר דיגיטלי ועוד (להלן: "הקורס").
(הסבר על תכני הקורס נמצא בדפי הפרסום והסרטונים בדף הפרסום בו קונה הקורס השאיר פרטיו כמתעניין לפני רכישתו)
⦁ האמור בהסכם זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.
⦁ בעלי הזכויות בקורס ומפעיליו הם צחי רוזנטל ורועי שרגו (חברת טודואיט שישים דקות שיווק באינטרנט בעמ) (להלן: "בעלי הקורס").
⦁ הינך מצהיר בזאת כי אתה כשיר לחתום על הסכם זה; במידה והנך קטין (מתחת לגיל 18)
או אינך רשאי לחתום על הסכם זה ללא אישור אפוטרופוס, הנך נדרש לידע את הוריך ו/או את האפוטרופוסים החוקיים שלך
בדבר הוראות הסכם זה, לקבל את אישורם להצטרף לקורס ואף את חתימתם על הסכם זה.
⦁ החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תנאי השימוש המוצגים להלן וזאת ללא כל התראה.

רישיון שימוש
⦁ הקורס אותו אתה רוכש הינו קורס אישי. עם חתימתך על הסכם זה ותשלום מלוא עלות הקורס (כאמור להלן),
יכנס רישיון השימוש שלך לתוקף ותקבל שם משתמש וסיסמא לאתר חברים סגור בו נמצאים כל חומרי הקורס.
⦁ הקורס והרישיון הניתן לך כוללים את הדברים הבאים:
⦁ גישה לאתר חברים סגור אשר מכיל את כל שיעורי הווידאו.
⦁ עדכונים וטיפים חדשים מעת לעת.
⦁ בונוס: תמיכה בקבוצת פייסבוק סודית לתלמידים למשך שנתיים או כל עוד הקורס קיים (הגדול מבניהם). התמיכה בקבוצה עד 24 שעות ביממה.
התמיכה בקבוצת הפייסבוק היא רק לשאלות טכניות לגבי שימוש בפעולות שיווק הנלמדות בקורס. שאלות ועניינים בכל נושא אחר יש לשאול ב"צור קשר" באתר לשירות לקוחות (דרך האימייל).
⦁ בונוס לרוכשי הקורס עד יולי 2019: מפגשי תמיכה אינטרנטים קולקטיבים בשידור חי מעת לעת, עד שנה מעת תאריך ההצטרפות לקורס.
⦁ יובהר כי שיעורי הווידאו באתר הקורס הינם מפורטים מאוד ועליך ללמוד ולעבוד בהתאם לשיעורי הווידאו וההנחיות בהם לפני פנייתך לתמיכה.
⦁ התמיכה נועדה למקרים בהם נתקעת בבעיות מתקדמות ואין מדובר בליווי צעד אחר צעד.
⦁ במידה וניתן קורס בונוס במתנה מעבר לקורס הנרכש, קורס הבונוס יהיה ללא תמיכה.
⦁ בונוס: 5 סדנאות פיזיות במרכז הארץ מעת לעת
⦁ בונוס: תלמיד אשר יסיים את החלק הראשון של הקורס כולל כל הסדנאות
יקבל תעודת סיום קורס שיווק באינטרנט Master affiliate marketer

⦁ רישיון השימוש המוענק לך במסגרת הסכם זה, הינו רישיון לשימוש אישי, פרטי ובלתי מסחרי לפיכך הינך מתחייב:
לא להעביר את שם המשתמש והסיסמא שלך לאחרים ולא להעתיק ו/או לצלם ו/או להקליט ו/או לתרגם ו/או להפיץ ו/או לשכפל בכל דרך שהיא,
את רכיבי הקורס ו/או כל חלק מהם ללא קבלת אישור מפורש ובכתב מבעלי האתר.

עלות הקורס
⦁ בתמורה לקבלת רישיון השימוש בתכני הקורס והשירותים המפורטים בהסכם זה תשלם סך של ____4840____ ₪ כולל מע"מ (להלן: "עלות הקורס").
⦁ תשלום בקרדיט בתשלומים עשוי לשאת ריבית, בהתאם לחברת האשראי (בד"כ 35 שח על כל תשלום).
⦁ עלות הקורס תשולם עם חתימת הסכם זה, יובהר כי גישה לשירותים ולתכני הקורס תתאפשר רק לאחר תשלום עלות הקורס וחתימה על הסכם זה.
⦁ בעלי הקורס שומרים לעצמם את הזכות למכור 8 פרקים בקורס במחיר מוזל עבור חיילים בלבד.

קניין רוחני
⦁ בעלי הקורס הינם בעלי כל הזכויות בקורס ובחומריו, לרבות זכות היוצרים, ובכלל זה כלולים כל התכנים (לרבות סרטי וידאו, מצגות וכו')
המופיעים בקורס,
עיצובם הגראפי, מרכיביהם הצורניים והמהותיים, הטקסטים המופיעים בהם, הפרסומים, סימני המסחר, זכויות היוצרים, סודות מסחריים, וכל חומר אחר הכלול בקורס (להלן: "רכיבי הקורס").
תוכן משתמשים
⦁ ככל שתינתן אפשרות להגיב ו/או לכתוב באתר החברים ו/או בפורומים שונים של חברי הקורס (פייסבוק, ווטסאפ וכו') (להלן:"הפורומים"),
בין אם תגובה לבעלי הקורס, נציגיו ו/או מי מטעמם ובין למשתמשים האחרים של האתר, תעשה כן בשפה הולמת ואדיבה.
לבעלי הקורס שמורה הזכות וזאת לפי שיקול דעתם הבלעדי למחוק תכנים פוגעניים ואף לחסום את המשתמשים האחראים להם וזאת ללא כל פיצוי ו/או החזר כספי למשתמש.
⦁ בעלי הקורס אינם אחראים ולא יהיו אחראים לתוכן ההודעות המועלות ע"י המשתמשים ולא לנכונותן, אמינותן, טיבן, מקורן, וכן לטעויות ו/או הטעיות שיופיעו בהן ולתוכן בלתי חוקי ו/או פוגע.
⦁ אתה מתחייב לשאת לבדך במלוא האחריות המשפטית בגין העלאת התוכן לאתר הקורס ו/או לפורומים השונים ובמלוא ההוצאות והנזקים (כספיים ואחרים) מכל סוג שהוא שייגרמו לבעלי הקורס בשל כך.
התחייבות בעלי הקורס
⦁ בעלי הקורס מתחייבים כי הפרקטיקות והידע הנלמדים בקורס הינם מוכחים, לגיטימיים ובדוקים.
⦁ עוד מתחייבים בעלי הקורס כי כל נרשמי הקורס עד היום, אשר השקיעו לפחות שעה ביום ופעלו בהתאם להנחיות הנלמדות בקורס, הצליחו לייצר הכנסה.
הגבלת אחריות
⦁ אתה מצהיר ויודע כי בעלי הקורס אינם מתחייבים ואינם יכולים להתחייב לתוצאות ו/או להכנסות אותן תשיג בפועל
כיוון שזה תלוי אם תפעל בצורה מושקעת, רצינית, ברמת ביצועים והתמדה שלך לאורך זמן. כמו בכל עסק,
בהתחלתו ובטח בחודש הראשון, הרווחים לרוב אינם משמעותיים אלא גדלים עם הזמן.

ידע נדרש ועלויות נוספות
⦁ הנך מצהיר כי ידוע לך שעל מנת לפעול בתחום השיווק באינטרנט ועל מנת ליישם את הטכניקות והפרקטיקות הנלמדות בקורס,
יש צורך בהבנה וידע בגלישה באינטרנט, בשימוש בדפדפנים, שימוש בדוא"ל והכרה טובה של פייסבוק, ושיש לך את ההבנה הנדרשת הזו.
⦁ עוד ידוע לך כי חלק משיטות השיווק הנלמדות בקורס מצריכות השקעה כספית כמו פרסום ממומן וחלק מתוכנות הפרסום.
(יש גם טכניקות פרסום בקורס אשר אינן דורשות השקעה כספית, כך שאינך חייב להשתמש בשיטות המצריכות השקעה כספית).

⦁ כיוון שהקורס עוסק בשיווק באינטרנט וישנן מגבלות חוקיות על שיווק, כגון חוקי דיני אינטרנט, חוק הספאם הישראלי, חוק הנגשת תוכן אתרים,
אתה מצהיר כי באחריותך הבלעדית ללמוד את מגבלות, דרישות ותנאי החוק טרם תתחיל בשיווק באינטרנט כמו גם את תנאי השימוש
של הכלים השיווקיים בהם תשתמש והאתרים בהם תפעל וכי לא תהיינה לך כל טענות ו/או תביעות ו/או דרישות מבעלי הקורס בעניינים אלו.
למשל שים לב שפעולות פרסום בפלטפורמה כמו פייסבוק עלולות לגרום לחסימת חשבון פרופיל פייסבוק על ידי פייסבוק במידה ואופן השימוש או הפרסום בו מוגזם בעיני פייסבוק, במידה וזה קורה ניתן כמובן לפתוח חשבון חדש.

⦁ הנך מצהיר כי ידוע לך שהאינטרנט הוא תחום דינמי המשתנה ומתפתח כל הזמן, לכן לא תהיה לך כל תלונה על כך שטכניקות שיווק, אתרים באינטרנט, תוכנות וכו' עלולים להשתנות מבחינת אופן הפעלתם, שינויים בממשק כמו כפתורים וכו'. בנוסף פעולות שעובדות באתרים או תוכנות אלו יכולים להפסיק לעבוד, או אופן פעולתם יכול להשתנות. במידה ותוכנה מפסיקה לעבוד, ניתן לפנות אל התמיכה של המפתחים שלה ולבקש פיתרון, או לחילופין למצוא אפשרות לעבוד עם תוכנה מקבילה.

⦁ באתר הקורס ישנם המלצות על אתרים המספקים אפשרות לשווק דרכם מוצרים שונים ולהרוויח מכך כסף,
הנך מצהיר כי ידוע וברור לך שמדובר בהמלצה בלבד ואין בעלי הקורס אחריות על בעלי המוצרים ואיכות המוצרים.
שיתוף הפעולה כמשווק של מוצר כלשהו היא בין התלמיד המשווק לבין בעל העסק\בעלי המוצר בלבד.

ביטולים
⦁ תנאי ביטול העסקה הינם בכפוף לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") ולתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010 (להלן: "תקנות ביטול עסקה").
⦁ הקורס ותכניו, הינם שירותים דיגיטליים הניתנים לשכפול ולהעתקה ע"פ סעיף 6(8) לתקנות ביטול עסקה.
יובהר כי בכל מקרה של סתירה, תנאי הביטול מכח חוק הגנת הצרכן ותקנותיו יגברו.
למען הסר ספק, ברגע שתלמיד אשר רכש את הקורס מקבל גישה לאתר הקורס, לא יוכל לקבל החזר כספי משום סוג שהוא.
מדובר במידע רגיש אשר בעלי הקורס עובדים עליו שנים ואינם יכולים לחשוף אותו ללא תשלום עליו.

⦁ תנאי ביטול עיסקה הקבועים בחוק הגנת הצרכן, אינם חלים על מי שאינו "צרכן" כהגדרתו בסעיף 1 לחוק הגנת הצרכן ("צרכן – מי שקונה נכס או מקבל שירות מעוסק
במהלך עיסוקו לשימוש שעיקרו אישי, ביתי או משפחתי") ובהתאם אין מחויב לפעול על פי האמור בחוק זה ביחס לכל מי שאינו צרכן כאמור.
חברת טו דו איט מספקת קורס הקמת עסק בתחום השיווק באינטרנט עבור לקוחות עסקיים על כן הלקוח מצהיר בזאת כי הינו לקוח עסקי.

 אנו מתחייבים בזאת להחזר כספי מלא במידה והתלמיד במשך שנה לא הצליח לייצר הכנסה למרות

שפעל על פי כל השיטות, ההדרכות וההנחיות באתר הקורס ופעל מידי יום לאורך שנה.

⦁ ביטול רכישה ע"י בעלי הקורס – בעלי הקורס שומרים לעצמם את הזכות לבטל את רכישתך, לרבות, אך לא רק, בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן:
⦁ אם לא נקלטו במערכת פרטי התשלום ופרטיו המלאים של המשתמש.
⦁ בכל מקרה שבו נעשתה פעולה בניגוד להסכם זה.
⦁ במקרה וביצעת מעשה בלתי חוקי ו/או עברת על הוראות הדין.
⦁ במקרה ומסרת בעת ביצוע עסקת הרכישה ו/או לאחר מכן פרטים שגויים.

⦁ אם ביצעת מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בבעלי הקורס ו/או במי מטעמם ו/או בפעילותו התקינה של הקורס ו/או בצד ג' אחר כלשהו.
⦁ אם לפי דעת בעלי הקורס, בכוונתך לשוב להעביר או למכור את הפריטים שנרכשו על ידך לצד ג'. בהקשר זה הינך מאשר ומתחייב כי לא תמכור את הפריטים שרכשת לצד ג' כלשהו.
⦁ בכל מקרה אשר בו, מחמת "כח עליון", אין באפשרות בעלי הקורס לבצע ניהול תקין של אתר הקורס, לספק לך את המוצרים ו/או לעמוד בהתחייבות אחרת שלה.
בסעיף זה "כוח עליון" משמעו: לרבות תקלות מחשב, תקלות במערכת טלפונים או תקלות במערכות תקשורת אחרות, חבלה כלשהי ואירוע בטחוני.

תנאי שימוש בשיווק מוצרים באתר To Do IT

שונות
⦁ אתה מודע לכך שבעלי הקורס השקיעו שעות רבות, משאבים רבים וכסף רב ביצירת חומרי הקורס והפקתם ולפיכך אתה מתחייב לא להשתמש
בטכניקות השיווק הנלמדות בקורס על מנת לשווק מתחרים ו/או קורסים דומים וזאת במשך שנתיים מיום חתימת הסכם זה, אלא באישור מראש ובכתב מבעלי הקורס.
⦁ לבעלי הקורס תעמוד הזכות למחות את זכויותיהם ו/או חובותיהם על-פי הסכם זה לכל צד שלישי באשר הוא.
⦁ הסכם זה כפוף לדין הישראלי, בכל מקרה בו יתגלעו סכסוכים ו/או חילוקי דעות בין הצדדים לרבות מחלוקת בקשר עם הסכם זה,
ימסרו הצדדים את הסכסוך להכרעתו של בית משפט בתל אביב או בית משפט לתביעות קטנות בתל אביב.